NO/AGENCY


Management for
Directors + Directors of Photography

Hyundai KonaN (DC)
DOP
Manuel Mack
Hyundai KonaN (DC)
August (Trailer) - Dir: Jonathan Berlin
DOP
Manuel Mack
August (Trailer) - Dir: Jonathan Berlin
Merkur
DOP
Manuel Mack
Merkur
Magenta
DOP
Manuel Mack
Magenta
Boat
DOP
Manuel Mack
Boat
Sparkasse Finanz Informatik - Dir: Benjamin Wolff
DOP
Manuel Mack
Sparkasse Finanz Informatik - Dir: Benjamin Wolff
SYLT Catapult Air - Dir: Caspar-Jan Hogerzeil
DOP
Manuel Mack
SYLT Catapult Air - Dir: Caspar-Jan Hogerzeil
Zum goldenen Handschuh - Dir: Carrera/Machatzke
DOP
Manuel Mack
Zum goldenen Handschuh - Dir: Carrera/Machatzke
Lufthansa - Long Distance Call
DOP
Manuel Mack
Lufthansa - Long Distance Call
Nivea - Dir: Caspar Hogerzeil
DOP
Manuel Mack
Nivea - Dir: Caspar Hogerzeil
NHU DOUNG
DOP
Manuel Mack
NHU DOUNG
Mercedes Benz - Dir: Sven Bollinger
DOP
Manuel Mack
Mercedes Benz - Dir: Sven Bollinger
Nadler - Dir: Casper-Jan Hogerzeil
DOP
Manuel Mack
Nadler - Dir: Casper-Jan Hogerzeil
Leica Fotografie International
DOP
Manuel Mack
Leica Fotografie International
BMAS: Vater - Dir: Sonja Heiss
DOP
Manuel Mack
BMAS: Vater - Dir: Sonja Heiss
EVN
DOP
Manuel Mack
EVN
OMV - Dir: Jan Bonny
DOP
Manuel Mack
OMV - Dir: Jan Bonny
Die Bahn - Dir: Jan Bonny
DOP
Manuel Mack
Die Bahn - Dir: Jan Bonny
AF (spec)
DOP
Manuel Mack
AF (spec)
O2 Soho - Dir: Jan Bonny
DOP
Manuel Mack
O2 Soho - Dir: Jan Bonny
Apassionata - Dir: Sebastian Poerschke
DOP
Manuel Mack
Apassionata - Dir: Sebastian Poerschke